Voordeliger onroerend schenken in Vlaanderen

Voor u gelezen in DE TIJD van 18/07/2015

De tarieven om onroerende goederen te schenken, de vroegere schenkingsrechten, zijn sinds 1 juli 2015 verlaagd en vereenvoudigd. Hoeveel schenkingsrechten u moet betalen, hangt af van de graad van verwantschap met de schenker en van de waarde van het geschonken goed. Hoe meer dat waard is, hoe hoger het tarief. Maar het aantal tariefschijven is teruggebracht. Wie een woning krijgt en bereid is om die energiezuiniger te maken, geniet een bijkomende verlaging van de schenkbelasting. Ook wie de gekregen woning binnen de drie jaar na de schenking verhuurt, kan rekenen op eenzelfde tariefverlaging.
Een kind dat van zijn ouders een huis geschonken krijgt met een waarde van € 300.000 betaalt daarop voortaan € 22.500 schenkbelasting. Voor 1 juli betaalde het kind nog € 38.625 schenkbelasting. Het gaat in dit geval dus over een besparing van € 16.125. Beslist het kind de woning ook nog te renoveren én energiezuiniger te maken, dan zal het uiteindelijk slechts €16.500 schenkbelasting verschuldigd zijn.