Financieel profiel

Wil je een financieel (verzekerings)product afsluiten dan is het noodzakelijk dat we eerst achterhalen welk financieel profiel je hebt.

Op basis van dit financieel profiel kunnen nadien producten voorgesteld worden die bij jouw profiel passen. Wens je toch af te wijken van dit profiel dan kan dit, vanzelfsprekend, maar dan moeten we daar samen heel duidelijk over zijn zodat je heel goed weet wat de mogelijke risico’s inhouden van het product dat je dan toch liever zou hebben en dat afwijkt van jouw profiel.

Ter voorbereiding op zo’n gesprek is het goed dat je zelf, in alle rust bij je thuis, dit profiel al voorbereid. Baloise werkte een handige tool uit die gebruikt mag worden voor om het even welke verzekeraar. Het invullen van deze tool houdt dus niet noodzakelijkerwijze in dat je een product van Baloise moet gaan onderschrijven.

Breng vervolgens deze tool mee als je naar ons kantoor komt of leg deze tool klaar als wij bij je thuis langs komen.

4 risicoprofielen

Defensief

Veiligheid is uw prioriteit. Je hecht veel belang aan kapitaalbescherming, zelfs als dit ten koste gaat van rendement. Je hebt algemeen de voorkeur voor sparen en beleggen met weinig schommelingen en een stabiel maar bescheiden rendement.

Neutraal

Je geeft de voorkeur aan aangroei van het vermogen zonder daarbij blootgesteld te worden aan een al te hoog risico op waardedaling. Je bent bereid enig risico te nemen om het rendement te verhogen, maar slechts in beperkte mate. Voor het grootste deel van jouw vermogen streef je naar sparen en beleggen met weinig schommelingen en een stabiel rendement.

Evenwichtig

Rendement en beperking van het risico zijn allebei belangrijk. Je vindt het aanvaardbaar om risico te nemen om een potentieel hoger rendement te behalen. Je hebt evenwel geen bereidheid om uitgesproken risico’s te nemen waardoor jouw spaartegoed of belegging sterk in waarde zou kunnen dalen.

Dynamisch

Jouw doelstelling is de groei van jouw vermogen op lange termijn. Je vindt een zo hoog mogelijk potentieel rendement belangrijk, wetende dat daaraan risico’s verbonden zijn. Je aanvaardt sterke opwaartse en neerwaartse schommelingen in de waarde van de spaar- en beleggingsverzekeringen, bijvoorbeeld ten gevolge van koersschommelingen of wisselrisico’s.