Basisgegevens

Erkend onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

Ons kantoor heeft geen enkele financiële en juridische binding met om het even welke verzekeringsmaatschappij, bank of andere financiële instelling. Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een stemrecht of een aandeel in ons kapitaal. Wij vinden dit belangrijke voorwaarden om u een objectief en ongebonden advies te kunnen geven.

Ons ondernemingsnummer in het register der rechtspersonen is BE0899.347.970, bijgehouden door de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen). Ons erkenningsnummer bij de FSMA is 0899347970A

We zijn ingeschreven als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.