Help!

Heb je een lek aan een niet-zichtbare leiding: 

Contacteer ons meteen zodat we een lekzoekbedrijf kunnen contacteren dat zo snel mogelijk bij jou het lek komt opsporen.

Heel wat verzekeraars betalen de lekzoekfactuur rechtstreeks. Voorschieten is dus niet nodig. Daarenboven kan de loodgieter, op basis van het lekzoekrapport, gerichter te werk gaan en moet er misschien minder uitgebroken worden wat zorgt voor snellere oplossingen met minder hinder.

Inbraak in je woning: 

Werd er bij jou ingebroken? Raak niets aan en bel meteen de politie. Bezorg ons vervolgens een kopie van je verklaring via mail of post. Vergeet niet bij je verklaring een overzicht te geven van de ontvreemde bezittingen. Deze lijst kan ten allen tijde aangevuld worden want de kans is klein dat je meteen een volledige opsomming kunt geven van wat ontvreemd werd.

De diefstaldekking is enkel van toepassing na een inbraak. Zorg er dus voor dat je je woning altijd slotvast achter laat en je alle ramen gesloten hebt.

Contacteer meteen de vakmensen die nodig zijn om de aangerichte schade aan deuren, sloten en/of ramen te herstellen. Vraag hen zo snel mogelijk bestekken op te maken en bezorg ons deze via mail of post.

Dringende herstellingen, om bijvoorbeeld je woning weer veilig af te sluiten, mag je meteen laten uitvoeren. Maak eerst enkele foto’s van de schade voor de herstellingen uitgevoerd worden.

Ongeval met een zwakke weggebruiker (voetganger of fietser):

Heb je als bestuurder van een auto een ongeval met een zwakke weggebruiker? Vraag dan meteen naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail adres van de zwakke weggebruiker zodat wij het slachtoffer kunnen contacteren en de verzekeringsgegevens van de familiale polis van het slachtoffer kunnen vragen. Vul al deze gegevens in op een Europees Aanrijdingformulier, maak een schets en stuur dit ondertekend via post naar ons op. Zijn er gewonden? Bel meteen 112.

Ongeval met een motorvoertuig:

Heb je als bestuurder van een auto een ongeval met een motorvoertuig? Vul samen een Europees Aanrijdingformulier in, maak een gedetailleerde schets en stuur dit, door beiden ondertekend, via mail of post naar ons op.

Maak een 4-tal foto’s van het ongeval, één per “windstreek” en mail ze ons door.

Bent je het niet eens met de versie? Onderteken het document dan niet, verstuur het wel naar ons via mail of post. Vraag ook aan omstaanders of er iemand wil getuigen. Noteer naam en adres van de getuige zodat deze naderhand, indien nodig, kan gecontacteerd worden.

Zijn er gewonden? Bel meteen 112. Leg een verklaring af bij de politie en vraag een kopie van je verklaring. Stuur dit vervolgens via mail of post naar ons toe.

Wil je digitaal het aangifteformulier opstellen? Dat kan. Surf naar je appstore en installeer de app “Crashform” op je smartphone.

Diefstal van je auto of vandalisme aan je auto:

Dit is enkel van toepassing indien je een omnium of een kleine omnium hebt.

Leg meteen een verklaring af bij de politie en vraag een kopie van je verklaring. Stuur deze vervolgens via mail of post naar ons toe.

Autoglasbreuk:

Dit is enkel van toepassing indien je een omnium of een kleine omium hebt.

Maak een afspraak met Carglass, geef je polisnummer door en laat de ruit herstellen. De verzekeraar vergoedt de schade rechtstreeks met Carglass.