Vergoedingen

Professioneel advies heeft een waarde.

Als verzekeringsmakelaar ontvangen wij voor onze bemiddeling en ons beheer een vergoeding van de verzekeraar. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt aan de verzekeraar en deze kan variëren naargelang het type verzekering. Voor bijkomende taken en prestaties ontvangen wij soms een bijkomende vergoeding.

U betaalt de premies steevast rechtstreeks aan de verzekeraar. Pas na ontvangst van uw premiebetaling ontvangen wij als verzekeringsmakelaar onze commissie.

Uw premie bestaat eigenlijk uit vier delen:

  1. verzekeringen: het gedeelte dat gebruikt wordt door de verzekeraar om schade te vergoeden
  2. taksen: belastingen
  3. kosten: werkingskosten van de verzekeraar (lonen, gebouw, informatica, …)
  4. commissie: bemiddelingsvergoeding voor de verzekeringsmakelaar

In haar richtlijnen spreekt de FSMA over “inducements”. Een Engelse term die eigenlijk “voordelen” wil zeggen. Hierna geven wij u een overzicht van de mogelijke “inducements”.

Beheersvergoeding:

De vergoeding die het kantoor ontvangt nadat de klant de verzekeringspremie betaald heeft en die als “commissie” beter bekend is. Wij aanzien dit niet als een voordeel maar als het bruto inkomen dat ons in staat stelt de werkingskosten van het kantoor te dragen.

Opmaakvergoeding:

De vergoeding die het kantoor ontvangt als wij een polis of een bijvoegsel aan een polis, in naam van de verzekeringsmaatschappij, zelf opmaken in plaats van de verzekeringsmaatschappij.

Aanbrengvergoeding:

De vergoeding die het kantoor ontvangt als wij een bepaald volume aan nieuwe polissen bij eenzelfde verzekeringsmaatschappij plaatsen. Het al dan niet behalen van een welbepaald volume heeft al dan niet tot gevolg dat de verzekeringsmaatschappij al dan niet premievolmachten, kortingen, toekent die door ons aan de klant kunnen toegekend worden.

Deze vergoeding kan een mogelijk belangenconflict inhouden.

Rendementsvergoeding:

De vergoeding die het kantoor ontvangt op basis van de rentabiliteit van de totale verzekeringsportefeuille bij een welbepaalde verzekeringsmaatschappij. Deze vergoeding wordt enkel toegekend vanaf een bepaald volume aan nieuwe polissen per jaar bij die welbepaalde verzekeraar en is afhankelijk van de winstgevendheid van de totale verzekeringsportefeuille bij die welbepaalde verzekeringsmaatschappij.

Deze vergoeding  kan een mogelijk belangenconflict inhouden.

Incentives:

Nog zo een Engelse term die kan vertaald worden als “aanmoedigingen”. Wij stellen hier duidelijk dat wij niet werken om incentives binnen te halen. Dit druist immers in tegen ons uitgangspunt dat u als klant kiest wat wij u voorstellen op basis van de noden en verlangens die u ons meedeelde. Als wij ongewild dan toch een incentive binnenhalen dan zullen wij dit niet weigeren, laat ons daar eerlijk in zijn.