Productinformatie

De voorwaarden achter de verzekeringspolis.

Op eenvoudig verzoek stellen wij u alle productinformatie ter beschikking die wij u graag persoonlijk verder zullen toelichten, zodat u met kennis van zaken een polis op maat kunt afsluiten.

Spontaan maken wij de algemene polisvoorwaarden, de technische fiches samen met de bemiddelingsfiches over aan onze klant voor elke nieuwe polis of elke wijziging aan een polis. Wij gaan hiermee verder dan wat van de sector verwacht wordt.