Keuzevrijheid

Eerder stelden wij al dat het lezen van een overeenkomst, alvorens te tekenen, heel belangrijk is. Hierna leest u waarom. De overeenkomst die u wordt voorgelegd door het bedrijf, betreft een standaardovereenkomst. Een standaardovereenkomst is een overeenkomst die voor de […]

Schaakmat?

Een klant meldt een schadegeval die veroorzaakt werd door de poetsvrouw die met dienstencheques bij haar werkt. Ik deel haar mee dat zij contact moet opnemen met het dienstenchequebedrijf om de schade vergoed te krijgen. Mevrouw belt me onthutst terug […]