Rechter en partij

Hoe zou ik dit begrip omschrijven? Stel je speelt een voetbalwedstrijd en je stelt vast dat de scheidsrechter meespeelt met de tegenstander. De kans op “fair play” wordt daardoor wel heel klein. Dit is wat bedoeld wordt met “rechter en partij”.

Het is met andere woorden een situatie die beter vermeden wordt. Dit kan door een externe derde partij onder de arm te nemen. Bij een voetbalwedstrijd is dit dus de scheidsrechter. In het kader van verzekeringen is de verzekeringsmakelaar die externe derde partij.

Een onafhankelijke verzekeringsmakelaar is de bemiddelaar tussen de verzekeringsklant en de verzekeringsmaatschappij en heeft, naast het vlot regelen van de schade, ook de taak ervoor te zorgen dat de regeling correct verloopt.

Zonder verzekeringsmakelaar kom je in een situatie van David en Goliath. De “kleine” klant tegenover de “reus” verzekeraar. De kans bestaat dus dat de macht van de verzekeraar, die daarenboven de verzekeringsregels in de meeste gevallen veel beter kent dan de klant, deze macht misbruikt. Met een onafhankelijke verzekeringsmakelaar aan je zij is die kans heel wat kleiner.

Gierigheid bedriegt de wijsheid

Vaak stel ik vast dat de klant, omwille van de premie, toevlucht zoekt tot een verzekeraar die werkt zonder tussenpersoon, zonder makelaar dus. Bij een schade sta je als klant tegenover een expert van de verzekeringsmaatschappij. Die expert handelt ettelijke schadegevallen per dag af, jij als klant ééntje om de zoveel jaar. Het gebrek aan ervaring kan er dus voor zorgen dat je niet of minder krijgt dan waar je recht op hebt. De onafhankelijke verzekeringsmakelaar daarentegen staat je bij met zijn ervaring maar…komt met een kostenplaatje via de jaarlijkse commissie.  Sommigen hebben blijkbaar liever het kostenplaatje van de makelaar niet te betalen en zich tevreden te stellen met een kleinere of geen schadevergoeding.

Voorbeeld

Op een bepaalde dag kreeg ik iemand over de vloer die gevolgschade had naar aanleiding van het wegvloeien van mazout. De directe verzekeraar had de schade afgewezen omdat de schadebeheerder zich op een foutieve wettekst had gebaseerd. Dankzij onze tussenkomst heeft de directe verzekeraar het dossier terug geopend en de gevolgschade vergoed. Het onrechtvaardigheidsgevoel of de koppigheid van die man was zo groot dat hij zich niet neerlegde bij deze beslissing. Gelukkig maar, zo blijkt achteraf.

Rechtsbijstand

Heel vaak sluit de klant geen rechtsbijstand af. Als die dan toch afgesloten wordt is het meestal bij dezelfde verzekeraar waar de hoofdwaarborg (BA auto, brand, familiale, …) afgesloten werd. Het kan dus opnieuw fout gaan want ook hier duikt weer de mogelijkheid van “rechter en partij” terug op. In het aangehaalde voorbeeld had de klant geen rechtsbijstand. Het had dus anders kunnen lopen mocht de klant een rechtsbijstand gehad hebben. Het allerbeste advies dat ik hierin kan geven is echter om, minstens, de waarborg rechtsbijstand bij een andere verzekeraar af te sluiten. Op die manier ontstaat een bijkomende, onafhankelijke, derde partij.