Bescherm je rechten

In navolging van mijn vorige blog “rechter en partij” toch nog even een woordje over belangenconflicten. Deze komen vandaag de dag meer en meer voor. Helaas, maar realiteit.

Wat is een belang eigenlijk? Zodra je een overeenkomst gesloten hebt ontstaan er belangen. Belangen voor jezelf (eigenbelang) en belangen voor de andere partij. Als een overeenkomst niet wordt nageleefd kan er discussie ontstaan.

De realiteit

Meer en meer zie ik dat alles aan het “verjustifiëren” is als ik dit woord mag uitvinden. Met andere woorden, meer en meer zaken krijgen een gerechterlijk trekje. Men gelooft niet zomaar iemand nog op zijn of haar woord. Vandaag moeten er bewijzen geleverd worden. Heb je die niet, dan ben je de pineut en ben je al uitgeteld nog voor de discussie goed en wel begonnen is.

Wat te doen?

Om je eigen belangen zo veilig mogelijk te stellen bij een schadegeval doe je er goed aan foto’s te maken van de plaats waar het ongeval gebeurde, gegevens op te vragen van getuigen, voor zover deze er zijn en bereid zijn als getuige op te treden natuurlijk, en in een aantal gevallen een verklaring af te leggen bij de politie (vergeet je kopie van je niet PV te vragen) en een gesprek vervolgens schriftelijk te versturen naar de betrokken partij(en).

Het lijkt wel als schieten met een kanon op een mug, niet?

En toch merk ik dat klanten, die in vertrouwen handelen, meer en meer vinden dat ze onheus behandeld worden omdat ze zichzelf en hun belangen niet voldoende beschermd hebben.

Belangenconflict

Verzekeraars en verzekeringstussenpersonen zijn bij een schade verplicht een mogelijk belangenconflict aan de klant of het slachtoffer te melden.

Wat kan bijvoorbeeld een belangenconflict zijn:

Eigenaar een huurder hebben elk een brandverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Ben je huurder, vraag dan aan je eigenaar waar die verzekerd is. Als huurder krijg je dan van de meeste verzekeraars een korting maar…de kans op een belangenconflict ontstaat net daardoor. Dus beter een beetje meer premie betalen en je brandverzekering als huurder bij een andere maatschappij dan die van de eigenaar af te sluiten.

Een familieruzie waarbij de familieleden niet op hetzelfde adres wonen leidt tot een schade maar de ruziënde familieleden zijn bij dezelfde makelaar verzekerd. Er ontstaat een belangenconflict want de makelaar kan voor een salomonsoordeel geplaatst worden. Uit ervaring is het beter dat één van de familieleden het beheer van zijn polissen overdraagt aan een andere makelaar die vervolgens als een objectieve derde het schadedossier kan beheren.

Naar mijn mening is zelfs een verzekeraar die rechter en partij is feitelijk een belangenconflict. Ik vrees echter dat ik voor deze uitspraak teruggefloten zal worden alhoewel…