Naar een verplichte BA autobestuurdersverzekering?

Een auto kan je pas inschrijven nadat je een verplichte BA auto verzekering hebt afgesloten. Waarom niet dezelfde logica volgen in verband met het rijbewijs?

Je rijbewijs wordt met andere woorden pas afgeleverd nadat je een verplichte BA autobestuurder verzekering hebt afgesloten. Deze laatste verzekering bestaat nog niet maar wat houdt de wetgever tegen om deze uit te werken en verplicht te maken?

De verzekeraars zullen dan wel de premie voor de BA auto verzekering moeten laten dalen aangezien het grootste risico eerder bij de autobestuurder ligt dan bij de auto. Op die manier wordt ook spookverzekeren* opgelost want elkeen die een rijbewijs heeft sloot eerder een polis BA autobestuurder af.

De verplichte BA autobestuurder verzekering is als het ware de toegangspoort. Wie zo een verzekering niet kan voorleggen, krijgt geen rijbewijs en kan dus geen auto besturen.

Elkeen met een rijbewijs beschikt, volgens mijn voorstel, over een verplichte BA autobestuurder verzekering. Het maakt dus niets uit of men al dan niet een auto bezit. Een verschil in premie is eventueel mogelijk, afhankelijk van het type rijbewijs (A, B, C,…) maar dat is een beslissing die ik overlaat aan de verzekeraars.

Het voordeel van zo een polis zou er ook in bestaan dat de bonus malus, indien men die zou toepassen, gekoppeld wordt aan het rijbewijs. Vandaag is het zo dat de eigenaar van de auto bestraft wordt ook al heeft deze geen ongevallen in fout veroorzaakt. Met andere woorden, wie een ongeval veroorzaakt met de auto van iemand anders voelt de bonus malus stijging met bijhorende premiestijging niet. Als de koppeling gelegd wordt met de verplichte BA autobestuurder verzekering en dus met het rijbewijs zal diegene die een ongeval veroorzaakt wel op de blaren moeten zitten.

Mijn voorstel lost ook het vervelende probleem op dat ontstaat als iemand een auto leent van iemand anders en met die auto een ongeval veroorzaakt. De eigenaar heeft het volste recht om de herstelkosten van de schade aan zijn voertuig terug te eisen van de bestuurder op het moment van het ongeval. De bestuurder staat vandaag echter in de kou en moet dus zelf opdraaien voor de kosten met alle discussies en problemen van dien. Als elkeen een verplichte BA autobestuurder verzekering zou hebben dan kan de BA verzekeraar van de auto zich keren tegenover de BA verzekeraar van de autobestuurder en kan de schade op een meer correcte en vriendelijke manier vergoed worden.

*spookverzekeren: de gebruikelijke bestuurder van de auto is niet gekend in de polis omdat deze de polis door iemand anders laat afsluiten. Heel vaak zie je dit fenomeen bij jonge chauffeurs die de autopolis door hun ouders laat afsluiten. Iets wat ten stelligste af te raden is.