De digitale verzekeringskaart

Iedereen die een autoverzekering heeft kent het bestaan van de groene (verzekerings)kaart…op papier. Waarom zou men de groene kaart niet digitaal maken?

In aansluiting met mijn vorige blog “naar een verplichte BA autobestuurder verzekering?” lijkt me dit een handige en moderne oplossing te zijn om te bewijzen dat je verzekerd bent.

Wat zijn de mogelijkheden?

Is de verzekeringspremie betaald dan stuurt de verzekeraar een digitale toegangscode naar de smartphone van de klant

Nadert de groene kaart de vervaldag dan kan de verzekeraar een bericht sturen naar de smartphone van de klant

Wordt een verzekeringspremie niet tijdig betaald dan kan de verzekeraar een herinneringsbericht sturen naar de smartphone van de klant

De kleur van de groene kaart kan wijzigen van groen over oranje naar rood. Visueler kan het niet.

Is de kaart groen of oranje dan kan de auto gestart worden. Is de kaart rood dan kan de auto niet gestart worden. Ik besef dat hiervoor een extra installatie (ontvanger) nodig is in de auto die de startonderbreker activeert of niet maar dit moet technisch mogelijk zijn.

De techniek die de verzekeraars toepassen in verband met de premiebetaling kan Justitie ook toepassen bij niet-betaling van verkeersboetes.

Justitie kan dezelfde techniek toepassen bij een rijverbod en digitaal de kleur van de groene kaart wijzigen in rood voor de duur van het rijverbod.

Dankzij de bankapps kan een verzekeringspremie of een boete snel met de smartphone betaald worden

Wat zijn de voordelen?

Onverzekerd rijden wordt quasi onmogelijk

Bij een ongeval zal het slachtoffer meer zekerheid hebben dat een verzekeraar de schade zal vergoeden

Verzekeraars en Justitie kunnen sneller inspelen op problemen en betaling van premies of boetes beter afdwingen

Minder kans op fraude, op voorwaarde dat de verzekeraars en Justitie de nodige beveiligingen inbouwen in hun systemen

Een smartphone is één van de meest individuele en persoonlijke bezittingen, verlies of diefstal van een groene kaart wordt kleiner

Een positieve bijdrage aan het milieu: minder papier, minder omgehakte bomen, minder afval

Utopie?

Waar een wil is, is een weg!