De waarde van een omnium

Op 02/04/2014 verzekerde een klant zijn splinternieuwe auto ondermeer in omnium. De verzekerde waarde, exclusief BTW, bedroeg € 30.031,09.

Op 19/09/2015 werd de wagen van onze klant totaal verlies gereden. Op vandaag is nog altijd niet uitgemaakt wie in recht of in fout zal zijn. Het ongevalsdossier is ondertussen overgemaakt aan het Parket. Afhankelijk van de achterstand bij het Parket kan het gemakkelijk tot 6 maanden duren vooraleer het dossier ter inzage vrij gegeven wordt aan de verzekeraars. Dankzij de omniumverzekering hoeft onze klant gelukkig niet te wachten op het uitsluitsel of hij al dan niet in recht is.

Volgens het expertiseverslag was de waarde voor ongeval van zijn auto nog € 14.876,03 exclusief BTW. Dankzij de omniumpolis ontvangt onze klant geen € 14.876,03 exclusief BTW maar wel € 26.427,96 exclusief BTW of € 11.551,83 exclusief BTW meer dan wat de expert becijferde.

Deed de expert zijn werk dan niet goed? Met zijn jarenlange ervaring is zijn becijfering zonder twijfel correct. Dankzij de contractuele voorwaarden van de omniumpolis, waarin een vast afschrijving per maand voorzien is, heeft de klant echter recht op het beste resultaat van beide becijferingen. Daarenboven betaalt de verzekeraar ook nog even de BIV en de niet-recupereerbare BTW aan onze klant terug.

Mocht de klant enkel een BA waarborg afgesloten hebben dan zou hij in eerste instantie moeten wachten tot er zekerheid is of hij al dan niet in recht zou gesteld worden en zou hij anderzijds, € 14.876,03 exclusief BTW ontvangen als hij in recht zou verklaard worden en € 6.600,00, zijnde de wrakwaarde, als hij in fout zou verklaard worden.

Conclusie:

1) Een omnium zorgt voor een snelle vergoeding en maakt dus een snelle herstelling mogelijk, als de wagen nog kan hersteld worden natuurlijk.

2) De investering naar aanleiding van de aankoop van de auto is vele malen beter beschermd dankzij de omnium.