Justitie en verzekeringen

Wij stellen ontzettend vaak vast dat justitie ons werk als verzekeringstussenpersoon, ongewild, bemoeilijkt. Hetzelfde geldt voor de verzekeringsmaatschappijen die graag klanten willen helpen maar vastlopen in de proceduremolen van justitie.

Agomax lanceerde daarom een oproep naar Minister van Justitie Koen Geens met de vraag de verzekeraars meer hun rol te laten spelen bij schade.

Wat stellen wij nu vaak vast?

Bij een ongeval, waar de politie bij geroepen wordt, ondervraagt de politie de diverse betrokken partijen. Elk betrokkene heeft het recht een kopie van zijn verklaring te krijgen. Tot daar loopt alles perfect maar daar loopt het dan ook vast. De verzekeringsmaatschappij beschikt enkel over de verklaring van de eigen klant en heeft geen informatie van de andere betrokken partijen. In het kader van de wet op de privacy is dit perfect verdedigbaar maar in het kader van een vlotte schaderegeling vormt dit vaak een obstakel.

Attest ongeval

De politie stelt ook een “attest ongeval” op. Dit attest wordt niet overgemaakt aan de betrokken partijen in een ongeval, ook niet aan de verzekeraars van die betrokkenen. Dit attest gaat samen met de diverse PV’s naar het Parket. Eens alles doorgestuurd is naar het Parket is het wachten, wachten en nog eens wachten. Maandenlang ligt alles stil. Doorgaans is het 6 maanden wachten, in bepaalde gevallen kan het zelfs oplopen tot 1 jaar. Dit heeft te maken met de complexiteit van het dossier, het al dan niet afgerond zijn van de onderzoeksdaden en de achterstallen in justitie.

Het zou elkeen, en in eerste instantie de slachtoffers, ontzettend veel vooruithelpen mocht het “attest ongeval” spontaan overgemaakt worden aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen. In dat attest staan immers alle betrokken partijen bij een ongeval evenals de gegevens van de verzekeringspolissen. Dankzij die informatie zouden de verzekeraars contact met elkaar kunnen opnemen en in vele gevallen de schade snel en correct regelen. Blijkt een schaderegeling niet mogelijk dan is het niet meer dan logisch dat het Parket het dossier overneemt, nadat de betrokken verzekeraars dit spontaan aan het Parket meedeelt. Door de wet op de privacy is dit niet mogelijk en steekt deze wet eigenlijk stokken in de wielen van de slachtoffers.

Oproep

Vandaar de oproep van Agomax aan Minster van Justitie Koen Geens om een oplossing uit te werken waarbij de privacy gerespecteerd wordt maar waarbij de verzekeringsmaatschappijen, indien dit mogelijk is, de slachtoffers snel en correct kunnen vergoeden omdat zij spontaan in het bezit gesteld worden van het bewuste “attest ongeval”. Deze werkwijze zou er ook voor zorgen dat het Parket niet overstelpt wordt met dossiers waardoor vanzelf de werkdruk en de achterstand voor een deel afneemt.