Zoomit, njet?

ZoomitOntzettend vaak bellen klanten ons dat zij een herinnering tot premiebetaling van hun verzekeringsmaatschappij ontvangen hebben en de originele vraag tot betaling nooit ontvangen hebben…

…tenminste op papier.

Vaak blijkt dat de klant, zonder er zich bewust van te zijn, Zoomit ongewild activeerde. Bijgevolg sturen de verzekeringsmaatschappijen in dat geval geen papieren kwitanties meer maar louter een digitale kwitantie via Zoomit.

Hoe handig Zoomit ook kan zijn, blijkbaar zijn er nog meer klanten dan men wel denkt die toch graag een uitnodiging tot betaling op papier ontvangen. Blijkbaar geeft een papieren document nog altijd een groter gevoel van controle en veiligheid.

Ook al raden wij aan zo veel als mogelijk de papierberg te helpen verminderen en zo veel als mogelijk digitaal te gaan geven wij hierna toch graag mee hoe u Zoomit kunt uitschakelen:

  1. Meldt u aan bij uw programma voor internetbankieren.
  2. Klik op het Zoomit-icoon
  3. Kies in het linkermenu Mijn afzenders – Overzicht.
  4. Klik vervolgens op Details in de kolom Registratie.
  5. Kies Aanpassen in de rubriek Geregistreerde personen.
  6. Kies Neen in de rubriek Elektronische documentenbij de volgende vraag: “Ik wens de documenten van deze afzender in Zoomit te blijven ontvangen“.
  7. Om het proces goed te keuren, moet u uw uitschrijving tweemaal bevestigen. Uw aanvraag is dan geregistreerd. U zult opnieuw papieren documenten ontvangen.