Rechtszaken worden duurder!

Hoe hoger de waarde van de vordering, hoe hoger de rolrechten. Op 1 juni 2015 trad de nieuwe wet op de hervorming van de inschrijvingsrechten in werking.

Als iemand beroep wil doen op ons gerechtelijk apparaat wordt dat “op de rol gezet”. Dat was vroeger zo en dat blijft ook zo, maar de berekeningswijze verandert. Het rolrecht wordt door deze hervorming berekend in verhouding tot de vordering. Bij het neerleggen van de inleidende akte zal de waarde van het rolrecht worden berekend.

Nieuwe wetten hebben dikwijls verrassende financiële gevolgen. Cliënten weten vaak niet dat ze, gewoon om een zaak voor de rechtbank te brengen, moeten betalen. Vandaag meer dan vroeger, in verhouding tot hun vordering.

Een polis rechtsbijstand verlaagt de drempel naar de rechtbank. Wie een rechtsbijstandspolis heeft moet nooit om financiële redenen aarzelen hun rechten op te eisen. Ook bij verhoogde rolrechten kunnen zij op de rechtsbijstandspolis rekenen.

Na de verhoogde rechtsplegingsvergoeding en de BTW op de erelonen van advocaten wordt nog maar eens duidelijk dat een polis rechtsbijstand geen overbodige luxe (meer) is. De toegang tot de rechtbank kost veel geld, zonde als u uw recht niet kunt halen omdat het voor u (te) duur geworden is en u niet kunt terugvallen op een rechtsbijstandsverzekering.

Nog een laatste tip in verband met de rechtsbijstandsverzekering: vraag je verzekeringsmakelaar hoeveel de premie is voor een consumentenpolis. Deze polis is ruimer dan wat de meeste cliënten vandaag hebben. Uw recht als consument in een geschil met een leverancier kan met deze polis wel aangepakt worden. Dit kan niet met de basis rechtsbijstand die velen nu (nog) hebben.