(Elektrische) fiets

Er bestaan op de markt verschillende types elektrische fietsen. Op wettelijk vlak, om de benaming fiets te behouden, moet deze beantwoorden aan een aantal criteria: de elektrische motor moet een vermogen hebben van minder dan 0,25 kW en mag niet sneller gaan dan 25 km/u.

Als dat niet het geval is, hebben we niet meer te maken met een echte fiets, maar wel met een bromfiets klasse A. (art. 2.15.1 en 2.17 van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.) Deze verandering van kwalificatie heeft enkele gevolgen die niet te verwaarlozen zijn.

Een bromfiets moet ingeschreven zijn. Hij moet verplicht verzekerd zijn in burgerrechtelijke aansprakelijkheid net als alle andere motorrijtuigen.

Sommige elektrische fietsen of e-bikes kunnen sneller gaan dan 45 km/u. Dat is ook niet zonder gevolg. Dan worden ze een bromfiets klasse B. Hij kan dus enkel worden bestuurd door een gebruiker die over het juiste rijbewijs beschikt.

Het is dus nodig zich goed te informeren over de kenmerken van de fiets die men wil kopen om de gevolgen van deze keuze te bepalen. Op het vlak van rechtsbijstand zijn wij ons bewust van de moeilijkheid om het onderscheid te maken tussen wat een fiets blijft en wat volgens deze zeer technische reglementering een bromfiets wordt. LAR maakt het antwoord op deze vraag heel eenvoudig: alle elektrische fietsen worden verzekerd in de rechtsbijstand privéleven.

We hebben deze mogelijkheid in « rechtsbijstand » maar we vestigen de aandacht van uw klanten op de noodzaak om een contract BA motorrijtuigen af te sluiten voor elektrische fietsen die niet onder de benaming fiets kunnen blijven.

Met dank aan LAR