Drones, zie je ze ook vliegen?

Je kocht onlangs een drone en je laat jouw nieuwste aanwinst vliegen boven jouw tuin. Moet je je daarvoor verzekeren?

Deze materie wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 betreffende “het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim”. Zelfs als een drone wordt gebruikt voor niet-commerciële activiteiten, is het soms verplicht een verzekering af te sluiten die de materiële en lichamelijke schade aan derden dekt die kan worden veroorzaakt door de drone.

Zo’n verzekering is in ieder geval wenselijk, zelfs in de gevallen waarvoor ze niet verplicht is.

Gevallen waarin de specifieke wetgeving voor drones niet van toepassing is

Het koninklijk besluit is niet van toepassing op drones die louter recreatief gebruikt worden, als hun maximale startmassa minder dan 1 kg bedraagt en als ze:

  • gebruikt worden buiten de openbare ruimte;
  • op een maximale hoogte van 10 meter boven de grond vliegen;
  • niet vliegen in een straal van 3 km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein, noch boven sites zoals een industrieel complex, een gevangenis, … of boven een groot aantal mensen in open lucht;
  • de veiligheid van andere luchtvaartuigen, personen of goederen op de grond niet in gevaar brengen.

Gebruikers van een drone die bovenvermelde voorwaarden naleven, zijn dus niet verplicht een verzekering af te sluiten voor de schade die ze aan anderen kunnen veroorzaken. Toch is een verzekering sterk aan te raden.

Klassen van drones voorzien in het KB van 10 april 2016

Deze classificatie is gebaseerd op het risico voor de luchtveiligheid, de personen en goederen op de grond.

Een drone die wordt gebruikt voor privédoeleinden, behoort dus tot klasse 1 of 2, naargelang het gewicht en het gebruik ervan.

Als de drone wel binnen het toepassingsgebied van het KB valt, is de gebruiker verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om de eventuele schade aan derden te verzekeren.

Heel wat verzekeraars bieden ondertussen een oplossing aan om jouw drone te verzekeren. Let echter wel op want bepaalde verzekeraars beperken zich tot een uiterst laag gewicht van maximum 1 kg startmassa. Contacteer ons dus vooraf zodat je correct verzekerd bent.

Met dank aan AG Insurance

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *