Kredietwaarborgverzekering

Je hebt een woning gekocht? Proficiat!

Bij de aankoop van je woning kwam ongetwijfeld een lening om de hoek kijken. Normaal, natuurlijk. Bij die lening hoort ook een schuldsaldoverzekering. Normaal, natuurlijk. Als één van jullie twee sterft, valt minstens een af te lossen deel van de lening weg.

Maar wat als je invalide wordt?

De lening blijft gewoon doorlopen! Het loon valt deels of misschien volledig weg. Je valt dan terug op invaliditeit, zoals men in de volksmond zegt. Normaal, natuurlijk maar…een invaliditeit houdt grote kosten in want de zorgen nemen toe en de kosten daarvoor nemen een flinke hap uit het invaliditeitsbudget, zelfs uit het gezinsbudget.

Kom je dan nog toe?

De kans is heel groot dat dit niet zo is en dat de spaarcenten, die er nog zijn, snel moeten aangesproken worden tenzij je een gewaarborgde inkomstenverzekering hebt.

Zo een verzekering zorgt er, afhankelijk van de ernst van de invaliditeit, maandelijks een vast bedrag uitbetaald wordt. Deze uitkering zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om de lening verder af te betalen en komt op die manier bovenop de invaliditeitsuitkering.

Een goed plan?

Natuurlijk! Contacteer ons daarom en laat ons samen aan tafel zitten om te zien hoeveel beschermd moet worden.