• Agomax FSMA erkenning 104085 A

Blog - The Insurance Community

Gemotoriseerd “speelgoed”

29
jul,2016

0

Als je voor je kind een elektrische step zou willen kopen, maak dan de bedenking dat die step voorzien is van een motor, een elektrische weliswaar, en dus strikt genomen een afzonderlijke verzekering met groene kaart moet hebben. De Dienst…

Mailing

6
jul,2016

0

Directe marketing en mailings nemen hand over hand toe. Ook in de verzekeringssector. Men belooft u de hemel op aarde in deze mailings op basis van informatie die men aangekocht heeft. De kans bestaat dat de informatie niet meer juist…

Op reis met de kinderen? Alle documenten op zak?

2
jun,2016

0

Ga je op reis met kinderen onder de 12 jaar? Vergeet dan hun identiteitskaart niet, de “Kids-ID”. Elke persoon van Belgische nationaliteit die het Belgische grondgebied verlaat, moet over een identiteitsbewijs beschikken. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is dit…

Drones, zie je ze ook vliegen?

27
mei,2016

0

Je kocht onlangs een drone en je laat jouw nieuwste aanwinst vliegen boven jouw tuin. Moet je je daarvoor verzekeren? Deze materie wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 betreffende “het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim”….

Oneens met een factuur

26
apr,2016

off

Wat als ik het niet eens ben met een factuur? Wanneer je een factuur ontvangt op basis van een afgesloten overeenkomst (bv. aanneming, koop, levering van diensten,…) en je kan je vinden in de vermeldingen van de factuur, dan kan…